เกี่ยวกับเรา

เราเป็นคลินิกเวชกรรม ที่มีประสบการณ์กว่า 60 ปี ชื่อเดิมที่ชาวพนมสารคามคุ้นชินคือ คลินิกแพทย์ชวลิต หรือคลินิกหมอสมนึก ตอนนี้เราพร้อมเปิดให้บริการในสถานที่ใหม่ สวยงาม ได้มาตรฐาน ภายใต้ชื่อ “ปรียาเวช คลินิกเวชกรรม” พร้อมตั้งปณิธาน “รักษ์ท่านดั่งมิตร ดูแลใกล้ชิดดุจญาติ”